Coachingsamtalet

 • Coachingsamtalets struktur

  Hur ser ett coachingsamtal ut?

  Ett coachingsamtal med Dig går ut på att jag som coach hjälper Dig att hitta Dina egna svar genom att jag lyssnar aktivt på Dig och ställer kraftfulla frågor till Dig.

  Detta gör jag enligt en modell som inom coaching heter GROOW-modellen.

  Innan vi börjar coahingsamtalet har vi gjort en coachingöverenskommelse.

  Det är alltid Du som bestämmer ämnet för coachingsamtalet.

  Coachingsamtalet kan vara en gång eller flera samtal under en period.

  GROOW-modellen går i 5 steg:

  1. Goal – Mål för Dig och med samtalet
  2. Reality/Realitycheck – Nuläget/Nulägesananlys/Verkligenheten
  3. Options – Möjligheter
  4. Obstacles – Hinder
  5. Will/Wrap Up – Vilja att utföra/Förpliktigande/Utmaning

  I min coaching använder jag mig av ICF:s 11 kärnkompetenser vilka hjälper mig att vara en Professionell Coach.

  Beskrivning av de 5 stegen i GROOW-modellen:

  Goal – Mål:

  Det viktigt att först definiera målet tydligt. Dels målet med själva samtalet idag och var Du vill vara vid en viss tidpunkt. Denna process kan ta lite tid ibland och det är viktigt att målet blir klart definierat för Dig och mig.

  • Mål kan vara kortsiktiga och långsiktiga, de kan vara stora och små
  • Mål kan vara resultatinriktade i jämförelse med andra
  • Mål kan vara resultatinriktade i jämförelse med Dig själv
  • Mål kan vara processinriktade som innebär att det är de saker Du behöver göra för att uppnå Dina resultat, småmål på vägen skulle man kunna säga
  • Mål bör alltid vara realistiska med hänsyn till var Du står idag, Din omvärld, Din vilja och andra faktorer som kan påverka Dina mål.

  Målen ska vara:

  • Konkreta
  • Tidsbestämda
  • Mätbara
  • Höga men realistiska

  Reality/Realitycheck – Nuläget/Nulägesananlys/Verkligenheten:

  Hur ser det ut för Dig idag? Var börjar Du ifrån? Definiera så klart och tydligt som möjligt hur Din verklighet är just nu, ta med allt för att få en så relevant bild av dagsläget som möjligt. Här blir Du medveten om Din situation i dagsläget. I detta skede gör Du en kartläggning av Dig själv. Detta steget är viktigt för att Du bli medveten om Din verklighet idag. Det Du vet om Dig själv idag gör det lättare för Dig att hitta vägen framåt.

  Options – Möjligheter:

  Vilka möjligheter har Du att göra det Du vill. I detta skede är det viktigt att inte begränsa sig utan enbart se möjligheter. Här undersöker vi alla möjligheter som finns för Dig att ta Dig framåt. När vi tittat på möjligheterna försöker vi komma fram till om det finns ännu fler möjligheter.

  Obstacles – Hinder:

  Ofta är vägen till förändring inte spikrak. Därför behöver Du se vilka eventuella saker Du behöver ta hänsyn till i Ditt arbete mot Ditt mål. Om det inte fanns några hinder skulle Du antagligen redan uppnått Dina mål.

  Will/Wrap Up – Vilja att utföra/Förpliktigande/Utmaning:

  Nu börjar vi ringa in Din väg för att komma till målet. Nu är den stora frågan: Hur villig är du att nå Dina mål? Kommer Du att göra det som behövs för att komma dit? Här bestämmer Du vad Du kan klara med detsamma eller vad Du behöver jobba mer på. Du sätter tidsramar för Ditt arbete framåt. Du bestämmer Din egen handlingsplan på Dina egna viljevillkor. Du kommittar Dig till en handlingsplan som talar om vid vilken tidpunkt Du ska ha åstadkommit specifikt vad.