De 11 kärnkompetenserna

 • De 11 kärnkompetenserna i coaching enligt ICF:s normer

  • Etik och Professionalitet
  • Coachingöverenskommelse
  • Förtroende och Närhet
  • Coachingnärvaro
  • Aktivt Lyssnande
  • Kraftfulla Frågor
  • Direkt Kommunikation
  • Skapa Medvetande
  • Utforma Handlingar
  • Planera och Sätta Mål
  • Framsteg och Ansvarstagande